مسابقه گل شناسی

مسابقه گل شناسی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فرشید منوچهر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مجتبی حریم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

سارا شیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

یداله عبداللهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

فرشید منوچهر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سجاد مازندرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)

حسین ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


صابر پرانداخته

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرحیم فرح بخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عربی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

قربان صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

محمدمهدی قیصر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زهرا حسن پوردکان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی اسمعیل زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهره دانشمندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال