مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۴۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

ali

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیلوفر نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نسرین ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه آرزوی بشریّت

مسابقه آرزوی بشریّت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مهناز شیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

 مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

محمدعلی متقی شهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


روزبه ابراهیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی5

مسابقه اطلاعات عمومی5

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رعناغفارزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

احسان ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه لشکری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


محمد گفتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

محمد علی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی نخعی تذرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


افسانه عبدیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وحیده عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال