مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مبلغ کل جوایز: ۱۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه غلام نژاد

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامد نصیری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بارسلونا

بارسلونا

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


محسن غلامی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

دوست کتاب

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هوش برتر

هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

فاطمه ابرازی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱۷

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

علیرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


عشق کتاب

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۵

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


علیرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان)

احسان طالبی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۲

علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

کلثوم طالبی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


زهرا قالیبافان

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم)

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فاطمه رواقی

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


سید محسن مجیدی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی)

مبلغ کل جوایز: ۱۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

فاطمه عطاردی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱

عشق کتاب

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم)

مبلغ کل جوایز: ۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حامد نصیری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مسابقه کتابخوانی چهل حدیث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال