رضا صمیمی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۸ از ۴۱ سوال