مسابقه کتابخوانی تعلیم و تربیت در اسلام 1

مسابقه کتابخوانی تعلیم و تربیت در اسلام 1

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


jafar1385

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب شناسی

مسابقه کتاب شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


rcbs04o_

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


ahmad110

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۰

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال


hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۸

meysam_123456

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


kazem_but9

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۰۰۰۰۰ ریال


na3rin

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

f_arutg89

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


fatemeh2015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر

مبلغ کل جوایز: ۳۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

sina_91

استان : هرمزگان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۷۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


saeed_davari313

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


reza_90

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۱۲۰۰۰۰ ریال


mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۸۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه

مبلغ کل جوایز: ۱۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


rg4848

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

بارسلونا

بارسلونا

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

reza_90

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


clever_boy

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

هوش برتر

هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

lxmi9du0

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱۳

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مسابقه کتابخوانی زلال احکام

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


fatemeh2015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال