مسابقه دانستی های عمومی آبان

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سجاد مازندرانی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

الهام غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)

مهدی دارایی مطلق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


رومنیا پرانداخته

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

روح انگیز صمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرحیم فرح بخش

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عربی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

محمدمهدی قیصر

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زهرا حسن پوردکان

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

حسین حسینی پور

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

زهرا قالیبافان

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی اسمعیل زاده

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهره دانشمندی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

طلایه حیدری ملک میان

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


کبری حرمتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش برتر

مسابقه هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

علیرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

آذر محمدی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

کبری خادمی قشلاق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زانیار مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

علی زرکش

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی گلزار

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

زهره دانشمندی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


سکینه میرزایی

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

عباس طالبی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


فائزه طالبی

استان : هرمزگان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

عیسی محمدزاده

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


امیرحسین محمدجانی

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال