آوا شفائی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۵۱ از ۲۶۳ سوال