محمدهادی موحدنسب


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۹ از ۳۳۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۷۲ %)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان) (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی آزادی معنوی (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی (۸۰ %)

مسابقه دهه فجر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت (۴۵ %)

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع) (۳۵ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی رویای نیمه‌شب (۴۰ %)

مسابقه بزرگ کتابخوانی فصل رویش (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سربلند (۱۷ %)

مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت (۶۰ %)

مسابقه حدیث کسا (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرشته ای در برهوت (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی «از چیزی نمی ترسیدم» (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی «و توی دروازه» (۵۰ %)

مسابقه جزء سی قرآن کریم (۴۰ %)