مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ahmadi1382

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ah_mj1373

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

mohsen

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

hamedn962016

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

nosrat

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

rahimtalebi_73

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

reza_90

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


rcbs04o_

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه همسر دوست داشتنی

مسابقه همسر دوست داشتنی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۰

sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


atyeh932015

استان : اردبيل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۷

mohammadsadeg44

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی

مبلغ کل جوایز: ۶۳۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


negar_10

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

ahmadi1382

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


zizi_69

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

آشنایی با اوتیسم

آشنایی با اوتیسم

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


ahmadi1382

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

jafar1385

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


kolsoomt_97

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


ya_ali110

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۸

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حریم یار

مسابقه کتابخوانی حریم یار

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

mz_2018

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


masi1996

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۵

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در صحیفه سجادیه

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در صحیفه سجادیه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مسابقه کتابخوانی حافظ ترک زبان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال