مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

P09M90

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نرگس تیکدری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

حسین زارع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


فریبا حیدرنماز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


سید اصغر حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صفورا ریاضی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۴۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

علیرضا تقی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیلوفر نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نسرین ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه آرزوی بشریّت

مسابقه آرزوی بشریّت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مهناز شیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

 مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

محمدعلی متقی شهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


روزبه ابراهیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی5

مسابقه اطلاعات عمومی5

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رعناغفارزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال