مسابقه جامع تست هوش (از مبتدی تا پیشرفته)

مسابقه جامع تست هوش (از مبتدی تا پیشرفته)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

mohsen

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی معاد

مسابقه کتابخوانی معاد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

yareza

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

t_sharifi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


یونس بابائی بندارتی

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


bngif5v7

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ywys9c4d

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


faezeh_albo

استان : خوزستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


zuoqe2f9

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


vunvsfi4

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


narges_1998

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


fereshteh1372

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جهاد اقتصادی

مسابقه کتابخوانی جهاد اقتصادی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

mahdi1368

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ازدواج در اسلام

مسابقه کتابخوانی ازدواج در اسلام

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶

pciwgbke

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت بیماری ام اس

مسابقه شناخت بیماری ام اس

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

mb_66

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


bngif5v7

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات ورزشی بسکتبال

مسابقه اطلاعات ورزشی بسکتبال

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی الگوی سوم

مسابقه کتابخوانی الگوی سوم

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

شیخ بهایی

شیخ بهایی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دستهای پرتلاش

مسابقه کتابخوانی دستهای پرتلاش

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۲

mohsen

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ارباب خوبی ها

مسابقه کتابخوانی ارباب خوبی ها

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

vunvsfi4

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مهارت های زندگی در سیره رضوی

مسابقه کتابخوانی مهارت های زندگی در سیره رضوی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پرتقال کوکی

مسابقه کتابخوانی پرتقال کوکی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

vtem_a98

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اعترافات غلامان

مسابقه کتابخوانی اعترافات غلامان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

vtem_a98

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا(قیام های پس از عاشورا)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا(قیام های پس از عاشورا)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

vtem_a98

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دانستنی های قران و نهج البلاغه (طرح آسمانی 1)

مسابقه کتابخوانی دانستنی های قران و نهج البلاغه (طرح آسمانی 1)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

gdnmq1i2

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات موسیقی

مسابقه اطلاعات موسیقی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

مسابقه کتابخوانی دو جواهر هستی

مسابقه کتابخوانی دو جواهر هستی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

Mostafa_Rahimi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی تئاتر

مسابقه اطلاعات عمومی تئاتر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

Mostafa_Rahimi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

مسابقه کتابخوانی کامپیوتر و مهارت های هفتگانه

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال