مسابقه به مناسبت عید مبعث

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

فرشید خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

سهیلاخادمی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

مهدی محمدآبادی

استان : هرمزگان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

حسین زارع

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


حسین حسینی پور

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


فریبا حیدرنماز

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

امین اسماعیلی

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۵

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


سید اصغر حسینی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صفورا ریاضی فر

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عاطفه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

فاطمه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۴۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

علیرضا تقی زاده

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیلوفر نخعی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نسرین ناصری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه فریدی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه آرزوی بشریّت

مسابقه آرزوی بشریّت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مهناز شیری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عبدالهی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

 مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

بتول غنیمتی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمد

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

محمدعلی متقی شهری

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


روزبه ابراهیمی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

فاطمه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی5

مسابقه اطلاعات عمومی5

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رعناغفارزاده

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

احسان ضیائی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه لشکری

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


محمد گفتی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

محمد علی محمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی نخعی تذرجی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


افسانه عبدیان

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال