مسابقه اطلاعات عمومی4

مسابقه اطلاعات عمومی4

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ارش غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زهره زینلی

استان : يزد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه مرتضوی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


خیرالنسا کفاش

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مهساعبدالهی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


جوادحیدری

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


سید علی محبتی

استان : لرستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

روزبه ابراهیمی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


رضا جهانیان

استان : لرستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه گل شناسی

مسابقه گل شناسی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مجتبی علی محمدی

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

سارا شیری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

یداله عبداللهی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سجاد مازندرانی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

الهام غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)

مهدی دارایی مطلق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


رومنیا پرانداخته

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

روح انگیز صمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرحیم فرح بخش

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عربی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

محمدمهدی قیصر

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زهرا حسن پوردکان

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال