مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

احسان ضیائی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه لشکری

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


محمد گفتی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

محمد علی محمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی نخعی تذرجی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


افسانه عبدیان

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

عاطفه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳

فاطمه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فاطمه وکیلی صادقی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

فاطمه وکیلی صادقی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وحیده عباسی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مجتبی محمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هاجر ابراهیم زاده

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مریم رمضانی نیگجه

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول شمس الدین سعید

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

فاطمه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۵

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مالکی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

فرشید خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین غفوری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین زارع

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

سید اصغر حسینی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی4

مسابقه اطلاعات عمومی4

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ارش غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زهره زینلی

استان : يزد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه مرتضوی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


خیرالنسا کفاش

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال