جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۶

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۴

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

ah_mj1373

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی بازی با اعداد 2

مسابقه سرعتی بازی با اعداد 2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

rh1990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی با مظلومی صبور

مسابقه کتابخوانی با مظلومی صبور

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

omidvar

استان : سمنان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

dbkv207j

استان : كرمانشاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین8

مسابقه فرهنگ معین8

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


clever_boy

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


akram_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین7

مسابقه فرهنگ معین7

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

hamedn962016

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


ataollah82

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین9

مسابقه فرهنگ معین9

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

atyeh932015

استان : اردبيل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


clever_boy

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی نامه علی صادقی

مسابقه زندگی نامه علی صادقی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


fatemeh_i0910

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


reza_i

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معرفی الناز شاکردوست

مسابقه معرفی الناز شاکردوست

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

reza_i

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی نامه مهران مدیری

مسابقه زندگی نامه مهران مدیری

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال