مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین


این کتاب مجموعه نامه هایی است که مادری برای فرزندش نوشته است و عشقش را با او درمیان گذاشته است.مادرانه هایی برای یاسمین کتابی است  که از آن بوی عشق مادر بلند می‌شود يادداشت هایی که با عشق نوشته شده اند و حرف دل بسیاری از پدر و مادرها است نوشته هایی که سعی می‌کنند راهگشایی برای تمام فرزندان این سرزمین باشند و دل نگرانی های مادرانه را بازنمایی کنند.


تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ ساعت ۲۲:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۷
مجموع جوایز: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین #مسابقه کتابخوانی براساس اثار رعنا نورائی #مسابقه کتابخوانی با موضوع عشق

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی مادرانه هایی برای یاسمین»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

مسابقه کتابخوانی همرزمان حسین علیه السلام

جایزه : ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سربلند

مسابقه کتابخوانی سربلند

جایزه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

معجزه سپاسگزاری

معجزه سپاسگزاری

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.