مسابقه حدیث

مسابقه حدیث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

y2--i0m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


بوستان شکوه مهر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

فاطمه شجاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


سولماز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

زهرااسدی خانوکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فرامند جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zaa32

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نرگس تیکدری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

زهرا رنجبر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

mi_98mi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

حسین زارع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


فریبا حیدرنماز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


سید اصغر حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صفورا ریاضی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۴۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

ali

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیلوفر نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نسرین ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه آرزوی بشریّت

مسابقه آرزوی بشریّت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

mohaammadsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب دشت یاغی ها

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


مهناز شیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال