مسابقه حدیث کسا


توجه: مسابقه ویژه همکاران شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.جایزه نفیس فرهنگی
تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ساعت ۱۰:۴۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ساعت ۲۳:۵۹
تعداد شرکت کنندگان: ۵۱
جایزه نفیس
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۰

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه حدیث کسا #مسابقه کتابخوانی حدیث کسا #مسابقات کتابخوانی شرکت ملی صنایع مس ایران

ارسال نظر برای «مسابقه حدیث کسا»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
«روز اول» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز اول» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

«روز دوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز دوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

«روز سوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

«روز سوم» مسابقه هفته کتاب و کتابخوانی

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

«روز چهارم» مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی

«روز چهارم» مسابقه هفته کتاب و کتاب خوانی

جایزه : ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.