مسابقه سنجش دانش رانندگی


دانش رانندگی تون رو انلاین محک بزنید


تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۷
مجموع جوایز: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۰

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- کسری منصوری ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- فاطمه یوسفی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- زهرا اسدی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۴- پروانه حمیدی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۵- ناصر کشفی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۶- محمد رکنی یزدی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۷- علی صالوری محمودآبادی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۸- لیلا ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۹- عادل زعیمباشی ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۱۰- مهدی غلامحسینزاده ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه سنجش دانش رانندگی #مسابقه آنلاین اطلاعات رانندگی #چالش آنلاین رانندگی همراه با جایزه

ارسال نظر برای «مسابقه سنجش دانش رانندگی»