جمشید زعفرانی


استان : آذربايجان‌غربي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۱ سوال