فاطمه تیموری


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۳ از ۴۶ سوال