مسابقه کتابخوانی آشتی با امام زمان

مسابقه کتابخوانی آشتی با امام زمان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


عصمت جعفرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی با دوران زمین شناسی

مسابقه آشنایی با دوران زمین شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - لیلا حاتمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - لیلا حاتمی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مرضیه مقبولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عاشورا و مکتب انتظار

مسابقه کتابخوانی عاشورا و مکتب انتظار

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

golsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


علی زرکش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پرسش و پاسخ مهدوی

مسابقه کتابخوانی پرسش و پاسخ مهدوی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


nmaryamn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

مریم نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

امیرحسین محمدجانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه سرعتی بازی با اعداد 2

مسابقه سرعتی بازی با اعداد 2

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

لیدا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی با مظلومی صبور

مسابقه کتابخوانی با مظلومی صبور

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مسابقه اطلاعات عمومی رنگ در طبیعت و زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

verkiani

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


زهرا ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهرداد حاجی شیخ زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مسابقه کتاب شناسی ادبی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

مهسا شرفیان مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال