مسابقه اطلاعات سینمایی - الهام حمیدی

مسابقه اطلاعات سینمایی - الهام حمیدی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

gorbans972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


sayeh

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mahdi1368

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


masi1996

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


sayeh

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم ( ترجمه آیت الله مکارم )

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت شهیدان شاخص

مسابقه شناخت شهیدان شاخص

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


parastoo_m

استان : چهارمحال‌و‌بختياري

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


mohamadreza1994

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فاطمه(س)الگویی برای همه

مسابقه کتابخوانی فاطمه(س)الگویی برای همه

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت اخوان ثالث

مسابقه شناخت اخوان ثالث

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

hossein_92

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی احمد شاملو

مسابقه آشنایی احمد شاملو

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی شاعران

مسابقه زندگی شاعران

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

masammah636

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه لغت شناسی

مسابقه لغت شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

somayeh990

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

mr20000

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

hossein_92

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

behnam69

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین3

مسابقه فرهنگ معین3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

rafieh_a

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین4

مسابقه فرهنگ معین4

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

clever_boy

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال