مجتبی باقرپور


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : مازندران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶
رتبه در سایت : ۳۵۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۷ از ۲۳۷ سوال