غلامحسین جوکار


استان : فارس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۱ سوال