معصومه نظری


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۳۳ سوال