زهرا فلاح زاده


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۱ سوال