محمد اسدی


استان : البرز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹۶ از ۳۱۱ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عارفانه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۹۵ %)

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت (۱۰۰ %)

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما (۱۰۰ %)