مسابقه امتیازی کتاب خوب

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

reza75

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


fatemeh_i0910

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


mjavad

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی دانشمند 2

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

clever_boy

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mz_2018

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


masi1996

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

جشنواره امتیازی نذر دانایی 2

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


mahsa

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


rg4848

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


morteza123

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی کتاب یار مهربان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

mohsen

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


akram_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره نذر دانایی

مبلغ کل جوایز: ۱۶۵۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

yarketab

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۰

جایزه : ۸۰۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


rcbs04o_

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۳۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ویژه معرفی کمپ ایران به دوستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

m_mirzadeh

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی دانشمند

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

akram_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


hasan_abedi

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره زمستانه

مبلغ کل جوایز: ۷۲۴۳۵۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

mjavad

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۳۰۵۰۰۰۰ ریال


tosan

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱۸

جایزه : ۳۲۹۳۵۰۰ ریال


tf3puej2

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۹۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

l1a9zhko

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


jan_javad

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


mjavad

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


h_shekari

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


ahmad_777

استان : سيستان‌و‌بلوچستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی آذرماه

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

jan_javad

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


bsuog

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


vcv3hrji

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


y1af6nld

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی آبان ماه

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

bsuog

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


fh1nxdp7

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


ftz98uvi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


x9wou_lx

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال