مسابقه امتیازی مهر ماه 98 - ویژه شرکت کنندگان

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

ساناز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زینب آماده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


علیرضا کیانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی مهر ماه 98 - ویژه برگزار کنندگان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی شهریور ماه 98

مبلغ کل جوایز: ۳۵۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

محمدرضا محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی مرداد ماه 98

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


متین تنابنده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی جوان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

golsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی مجموعه مسابقات کتابخوانی دعبل و زلفا

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

رقیه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی فردوسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی کتاب خوب

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدجوادآقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی دانشمند 2

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۱۲/۰۴

محسن غلامی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه مقبولی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۳

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


معصومه برات زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

جشنواره امتیازی نذر دانایی 2

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


مهسا نوروزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


رقیه غلام نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


مرتضی رشیدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی کتاب یار مهربان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

mohsen

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم عابدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره نذر دانایی

مبلغ کل جوایز: ۱۶۵۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

متین تنابنده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۸۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


تیموری پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۳۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ویژه معرفی کمپ ایران به دوستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

مهدی میرزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی دانشمند

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۴/۰۵

اکرم عابدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۳

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


حسن عابدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا راستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره زمستانه

مبلغ کل جوایز: ۷۲۴۳۵۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

محمدجوادآقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۳۰۵۰۰۰۰ ریال


رکسانا کدخدایان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳۱

جایزه : ۳۲۹۳۵۰۰ ریال


مرتضی نجفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۹۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی پیروزی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴

وحید انصاری رام

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


جواد کاشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰۰ ریال


محمدجوادآقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


حسن شکاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


احمد گمشادزهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی آذرماه

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۱۰/۱۰

جواد کاشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طاهره یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


علی سوقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


علی بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه امتیازی آبان ماه

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

اعلام نتایج: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰

طاهره یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اسماء حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


mr

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


احمدهنری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال