مسابقه آشنایی احمد شاملو

مسابقه آشنایی احمد شاملو

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

علیرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه زندگی شاعران

مسابقه زندگی شاعران

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

میثم مهدوی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه لغت شناسی

مسابقه لغت شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سمیه برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سعید برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سعید برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

حسین بیجاری

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

عشق کتاب

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

محمدبهنام ناصر

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین3

مسابقه فرهنگ معین3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

رفیعه علی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین4

مسابقه فرهنگ معین4

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

محسن غلامی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه معنی لغات 2

مسابقه معنی لغات 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

عصمت جعفرپور

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


علی زرکش

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه معنی لغات

مسابقه معنی لغات

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حامد نصیری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین10

مسابقه فرهنگ معین10

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

کبری حرمتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین11

مسابقه فرهنگ معین11

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

حسن نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


رضا ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه فرهنگ معین12

مسابقه فرهنگ معین12

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

معصومه قالیبافان

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه زمستان خواب ها

مسابقه زمستان خواب ها

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

آرمان محمدی

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه م

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


golsadeg

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

فاطمه م

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۱

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

روستای ییلاقی درخش

روستای ییلاقی درخش

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۳

مریم نصرتی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال