منیژه صفری


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : لرستان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳
رتبه در سایت : ۳۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۳ از ۳۶۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۸۴ %)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی دوستت دارم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس (۳۳ %)

مسابقه سنجش دانش رانندگی (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی آزادی معنوی (۴۶ %)

مسابقه بزرگ کتابخوانی فصل رویش (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی (۸۰ %)

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع) (۵۰ %)

مسابقه دهه فجر (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۴۳ %)

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر (۲۲ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه (۲۰ %)

معجزه سپاسگزاری (۶۵ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲) (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما (۶۱ %)

مسابقه کتابخوانی یادت باشد (۵۰ %)