مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت


جهت دانلود نسخه الکترونیکی کتاب حدیث غدیر و مسأله‌ امامت اثر استاد شهید مطهری  اینجا  کلیک کنید.این مسابقه ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند می باشد.


تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ساعت ۱۳:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۵۴
مجموع جوایز: ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۰

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه کتابخوانی براساس کتاب حدیث غدیر و مسأله‌ امامت شهید مطهری

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی حدیث غدیر و مسأله‌ امامت»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

مسابقه کتابخوانی وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها

جایزه : ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

جایزه : ۹۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.