مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸

حمید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۴

حمیده مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

غلامحسین پاسبان بیرم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث

مسابقه حدیث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

y2--i0m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


بوستان شکوه مهر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

فاطمه شجاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


سولماز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

اسدی خانوکی-زهرا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فرامند جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی خانقاه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نرگس تیکدری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

زهرا رنجبر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

mi_98mi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

حسین زارع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴۰

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


فریبا حیدرنماز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


سید اصغر حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صفورا ریاضی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال