مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


jafar1385

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س)

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه نقش ائمه در احیای دین

مسابقه نقش ائمه در احیای دین

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

rogyehm972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بوی بهشت

مسابقه کتابخوانی بوی بهشت

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی رساله حقوق امام سجاد

مسابقه کتابخوانی رساله حقوق امام سجاد

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


ahmadijafar85

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه نماز و روزه راهی به سوی معبود

مسابقه نماز و روزه راهی به سوی معبود

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


sadeg1344

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه دروغ و تهمت و توریه و تقیه

مسابقه دروغ و تهمت و توریه و تقیه

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی آشتی با امام زمان

مسابقه کتابخوانی آشتی با امام زمان

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


esmatg932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه آشنایی با دوران زمین شناسی

مسابقه آشنایی با دوران زمین شناسی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات سینمایی - لیلا حاتمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - لیلا حاتمی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mz_2018

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

hamedn972017

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


abasn932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی عاشورا و مکتب انتظار

مسابقه کتابخوانی عاشورا و مکتب انتظار

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

mollahmadi

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


alizarkesh

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پرسش و پاسخ مهدوی

مسابقه کتابخوانی پرسش و پاسخ مهدوی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۳۰

musavi11

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۹

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


atyeh

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس

مبلغ کل جوایز: ۷۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

nosrati1351

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


hamed

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال


fatemeha932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۲

mehrdad1357

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸۴

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال