مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مسابقه گام دوم انقلاب شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مسابقه قرآنی اطلاعات قرآنی شماره چهار

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۷

محمدعلی متقی شهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


روزبه ابراهیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مسابقه اطلاعات تاریخی یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی5

مسابقه اطلاعات عمومی5

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

رعناغفارزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

احسان ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه لشکری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


محمد گفتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

محمد علی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی نخعی تذرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامد نصیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


افسانه عبدیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

atam82

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وحیده عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی صالحی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هاجر ابراهیم زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول شمس الدین سعید

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مالکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال