نصرت فروتنی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌غربي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۳۱۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۲۴ سوال