نصرت فروتنی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌غربي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۵۴۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۱۷ سوال