مهلا عبداله آبادی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۵ سوال