مهلا عبداله آبادی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۴۶ سوال