حاجیه تقی زاده فانید


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۹۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۴۵ سوال