حامد رفیع پور گلفزانی


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : گيلان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۹۰۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۷ سوال