خیرالنسا کفاش


استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹۲ از ۴۰۲ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۴۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل (۸۱ %)

مسابقه کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی یاران ناب (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دکتر چمران (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۷۸ %)

مسابقه کتابخوانی اندیشه من (۶۲ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی سومین جشنواره ملی مهدویت (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دوستت دارم (۱۰۰ %)