محمد امین آقازاده


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌غربي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷
رتبه در سایت : ۴۸۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۸ از ۲۴۵ سوال