سعیده صادقی ازاد


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۶۶۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۱۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه بزرگ پیام غدیر (۹۴ %)