صبا یوسفی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۴ سوال