مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

P09M90

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث

مسابقه حدیث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

ln5ss

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیررضا صدقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مسابقه کتابخوانی ملاصالح

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۹

فاطمه شجاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


سولماز فرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

زهرااسدی خانوکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسن نصرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۵

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مسابقه کتابخوانی امام زمان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فرامند جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zaa32

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

P09M90

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نرگس تیکدری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مسابقه ولادت منجی عالم بشریت بمناسبت نیمه شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب خلوت مدیر

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۲۷

حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مسابقه به مناسبت عید مبعث

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مسابقه اطلاعات عمومی 6

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۵

رضاخادمی قشلاق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مسابقه از مناسبتهای ماه مبارک شعبان

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۴/۰۱

حسین زارع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


حسین حسینی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


فریبا حیدرنماز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

امین اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


سید اصغر حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

صفورا ریاضی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مسابقه کتابخوانی بهترین ها از نظر رسول اکرم (ص)-شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مسابقه کتابخوانی بدترین ها از نظر رسول خدا (ص)-شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۹

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۶

مبلغ کل جوایز: ۴۵۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۲

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۴۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مسابقه کتابخوانی احضاریه

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۶

علیرضا تقی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیلوفر نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نسرین ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال