مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

محمد علی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدعلی نخعی تذرجی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حسن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


حامدصص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدجعفر ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


افسانه عبدیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مسابقه اطلاعات عمومی از شهرها و استانها یک

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۰

علی ملااحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مسابقه اطلاعات قرآنی شماره ۵

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اولین ها شماره ۱

مسابقه اولین ها شماره ۱

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

عاطفه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۱۳

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

فاطمه وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وحیده عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی صالحی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هاجر ابراهیم زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مریم رمضانی نیگجه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول شمس الدین سعید

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

فاطمه خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۱

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه

مهدی صحرائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مالکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

علی وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین زارع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

رضاصادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰۱

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

سید اصغر حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی4

مسابقه اطلاعات عمومی4

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ارش غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زهره زینلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه مرتضوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی وکیلی صادقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


خیرالنسا کفاش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مهساعبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


جوادحیدری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


سید علی محبتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال