مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

محمد امین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نشانی بهشت (به مناسبت شهادت امام رضا (ع))

مسابقه کتابخوانی نشانی بهشت (به مناسبت شهادت امام رضا (ع))

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


عيسي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


معصومه هژبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زیبایی های عاشورا

مسابقه کتابخوانی زیبایی های عاشورا

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۷

بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ali-r

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


نعیمه سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


رقیه عباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حوریه یگانه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zaa32

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع)

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع)

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

مریم اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال


rozan

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۷

مسابقه حدیث ۷

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


sf--kl

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش و سنجش

مسابقه هوش و سنجش

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵

آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


kr009an

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


a38l90

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۳

سمانه فرح بخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۸

مسابقه حدیث ۸

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


زینب باباپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


ali

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ابن مشغله

مسابقه کتابخوانی ابن مشغله

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۱۰

رضا مهرابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

محمود نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسین قشقایی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی

مبلغ کل جوایز: ۱۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

مجید مجیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


مجید هادی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


پژمان قطبی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


الهام غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی خانقاه سفلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث 5

مسابقه حدیث 5

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

sa...er

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر علی دایی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث ۶

مسابقه حدیث ۶

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۷

علیرضا ستاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه جهانبخش

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


منیژه اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mortaza

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ارش غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک

مبلغ کل جوایز: ۲۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۸/۰۳

سعید چنانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


گلشن صفیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۷۵۰۰۰۰ ریال


بهنام اعظمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

غزل گودرزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


داودتاجیک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صادق چنانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


ثمربخش ناصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج)

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

ailin.b

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر مهدی سپهروند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق

مبلغ کل جوایز: ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۱۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه حدیث4

مسابقه حدیث4

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

m45874

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۸

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


bahar33m

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال