فرزاد رضائی


استان : آذربايجان‌شرقي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۲۴ از ۳۶۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی تاسوعای حسینی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی هیچ کس به من نگفت(پیشوای آسمانی بخش نوجوانان) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی منتظرانه(پیشوای آسمانی بخش بزرگسالان) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی آزادی معنوی (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) (۷۰ %)

مسابقه دهه فجر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیاست علوی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی چهارمین دوره جشنواره ملی مهدویت (۶۵ %)

مسابقه ملی کتابخوانی پیشوای آسمانی (۶۱ %)

مسابقه کتابخوانی با موضوع زندگی سیاسی ـ مبارزاتی ائمه(ع) (۶۵ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۵۰ %)

معجزه سپاسگزاری (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی انسان۲۵۰ ساله (فصل۵_۹) (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی بر اساس کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر (۴۴ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب هنر دفاع در دادگاه (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (۱۰_۱۲) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان ۲۵۰ساله (فصل4 ،3) (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی رفیق خوشبخت ما (۸۸ %)

مسابقه کتابخوانی یادت باشد (۵۰ %)

مسابقه بزرگ پیام غدیر (۸۸ %)