مسابقه سیاسی فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی شهرستان دماوند

مسابقه سیاسی فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی شهرستان دماوند

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۲

زینب علی اصغری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۰ ریال


اکبرسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۰ ریال


آزاده بیگمرادی جبالبارزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۰ ریال


علی دلاور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۰ ریال


سکینه دلاور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۰ ریال

مسابقه کتابخوانی میراث خواری

مسابقه کتابخوانی میراث خواری

مبلغ کل جوایز: ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

لیلاتجددمبارک آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال


صبا دهقانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


میلاد آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پسرک فلافل فروش

مسابقه کتابخوانی پسرک فلافل فروش

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

فاطمه پرهیزگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه رستگار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زهرا شمس الدىن سعىد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مسابقه کتابخوانی نامیرا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸

متین تنابنده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


زهرا کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


حسین عبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


علی حسن مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


محمد مهدی نوری شمسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیرحسین نواب پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه حسن خانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


نادرسیفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم سرباز ولایت

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم سرباز ولایت

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

فاطمه باغداران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم مرتضائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه توافقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون روابط سالم زوجین

آزمون روابط سالم زوجین

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶

مسابقه کتابخوانی "من و کتاب"

مسابقه کتابخوانی "من و کتاب"

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

زهره جهانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


صدیقه تنها

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهره رضایی مقدم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مصطفی اسفیدانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


صادق رفیعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی ترنج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بسیج راز عشق و ایمان

مسابقه کتابخوانی بسیج راز عشق و ایمان

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

مهدی صنعتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ریحانه بهره مند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه جوان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دختر شینا

مسابقه کتابخوانی دختر شینا

مبلغ کل جوایز: ۲۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۹/۰۴

خدیجه دامیار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیده کوثر اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدیه دانائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سحرروایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


ساراره انجام

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی 500 نکته درباره مطالعه

مسابقه کتابخوانی 500 نکته درباره مطالعه

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

آسیه نیک بخت

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


جواد صداقتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ریحانه بهره مند

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون مزاج شناسی و طب

آزمون مزاج شناسی و طب

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴

مسابقه کتابخوانی هفته سلامت روان

مسابقه کتابخوانی هفته سلامت روان

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

ابوالفضل احسانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مائده صابری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


راضیه محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون تاریخچه باشگاه دورتموند

آزمون تاریخچه باشگاه دورتموند

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

مسابقه کتابخوانی نینوا و انتظار

مسابقه کتابخوانی نینوا و انتظار

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

golsadeg

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


امیر سلطان زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


ایران موری لطفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طلوع کیارسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم

مسابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم

مبلغ کل جوایز: ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۶

مسابقه کتابخوانی چادرهای سوخته

مسابقه کتابخوانی چادرهای سوخته

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۷/۱۷

علی زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی محمدآبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی غلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضازعیمباشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون تربیت دینی فرزند

آزمون تربیت دینی فرزند

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

مبلغ کل جوایز: ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

امیر علی دایی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجمه اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشاد ترکمان پری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیرحسین مروج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیما صدقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Ali4385

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمود ثانوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خیرو سنامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لیلا برزگررضائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مصطفی سارانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سحر مقدس معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مدینه بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خاطره نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سبحان قصابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه زهرا براری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید قیصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


یلدا فراهانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن عیسی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاسبان بیرم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید رضا محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضازعیمباشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طوبی بیگی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ناصر معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی ادبی فیروزجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ام البنین فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا محمودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غزل محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


099

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدالیاس میری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Hossein4374

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خدیجه ۱۶۶۵

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی احمدنژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


amal

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهرام گالشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم زارع بیدکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


745

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشته 73

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد حیاتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمانه فرح بخش محب سراج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رودابه مشهدی غلامزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طوبی مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


احمدرضاسهایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


متین مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


--21

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کاظم حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لیلی امانی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مژگان نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غلامرضا حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس معین الدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم رستمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ارزو معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی ادبی فیروزجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید هادیزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا اشکهرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین عباسعلی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نادیا ریاضی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا واعظی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید 3664

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سکینه علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سجاد محمد خانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمیه زینلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


شعبان نادرعلیپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیرمحمد باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سعید سربیشه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مقدسی معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


هادی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فائزه غفاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لطیف

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا برزگر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


pskh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی علیپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


النا تاجیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم حیدری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرنیان نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


قول محمد قزل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امید قبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم تودشکچویی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عادل زعیم باشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمیرا سعیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خدیجه حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد مرصاد حججی نجف آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نشاط نخجوانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه براتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه استواري

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نرجس فاطمی یکتا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


صغری حیدری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ایران قبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Farshadd

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رزا تاجیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سکینه بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بتول حساویان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


میلاد معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه امیری لندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی ارفعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

علی کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محجوبه آرمیده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجفعلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرنگیس اسمعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدعرفان اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه منوچهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضا بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجوا مکوندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب طرزی رودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ز کریمیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهرا هاشمی حسن آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدمهدی آرزومندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهره مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم زارع بیدکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرحناز قانع گرده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مریم راستگو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال