آزمون تربیت دینی فرزند

آزمون تربیت دینی فرزند

مبلغ کل جوایز: ۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

مبلغ کل جوایز: ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

امیر علی دایی زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجمه اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشاد ترکمان پری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیرحسین مروج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیما صدقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Ali4385

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمود ثانوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خیرو سنامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لیلا برزگررضائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم گرگیج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سحر مقدس معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه عبدالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مدینه بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خاطره نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سبحان قصابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه زهرا براری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید قیصری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


یلدا فراهانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن عیسی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاسبان بیرم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید رضا محمدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضازعیمباشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طوبی بیگی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ناصر معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نارینگل لایق

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی ادبی فیروزجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ام البنین فریدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا محمودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غزل محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


099

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدالیاس میری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Hossein4374

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خدیجه ۱۶۶۵

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی احمدنژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


amal

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهرام گالشی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم زارع بیدکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


745

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشته 73

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علی علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد حیاتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمانه فرح بخش محب سراج

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رودابه مشهدی غلامزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طوبی مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


احمدرضاسهایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


متین مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسین پوریافر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


--21

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کاظم حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


پرستو رفیعی شمس آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


لیلی امانی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مژگان نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غلامرضا حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس معین الدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم رستمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ارزو معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی ادبی فیروزجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حمید هادیزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا اشکهرانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین عباسعلی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نادیا ریاضی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا واعظی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجید 3664

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سکینه علیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عاطفه حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سینا عباسیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمیه زینلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


شعبان نادرعلیپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ع.عابدینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امیرمحمد باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه شفیعی یوسف آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سعید سربیشه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


غنچه صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مقدسی معصوم آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


هادی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فائزه غفاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


یا لطیف

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا برزگر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


pskh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی علیپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


النا تاجیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم حیدری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا پاسبان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی عباسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نیما عباسیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


قول محمد قزل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امید قبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم تودشکچویی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سمیرا سعیدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


خدیجه حسینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد مرصاد حججی نجف آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نشاط نخجوانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه براتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


معصومه استواري

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نرجس فاطمی یکتا

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


صغری حیدری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ایران قبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


Farshadd

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رزا تاجیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سکینه بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بتول حساویان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


میلاد معینی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه امیری لندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی ارفعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۵/۱۸

علی کریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محجوبه آرمیده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجفعلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرنگیس اسمعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدعرفان اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهرا قالیبافان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی مومنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مرضیه منوچهری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضا بنی تمیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


نجوا مکوندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب طرزی رودی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


ز کریمیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیده زهرا هاشمی حسن آباد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدمهدی آرزومندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زهره مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


اکرم زارع بیدکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


شیما قانع

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

آزمون کارگاه راهبری کامپیوتر

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مریم راستگو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مسابقه در خانه بمانیم و مجله بخوانیم

مبلغ کل جوایز: ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۵

ناصر کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


مسعودغلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی محمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مریم معرفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا پشت دری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد پاشازاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


سیدجواد میرسالاری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


بهجت دشتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مسابقه کتابخوانی یاران ناب

مبلغ کل جوایز: ۲۰۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

حمیدرضا استادباقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


jkh66

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهراکریمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


لیلا باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسین باقری نصرابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کسری رجب زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


زهرا مشهدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عباس ابوئی مهریزی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ناصر قنبری نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


ali-r

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


الهام

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مریم رستمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohamadrezalotfi

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


امیررضا نصراله زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


صغری چمنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محسن رستمی کرجایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


شهرزاد یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محبوبه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


شهنازیوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


میثم مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


طاهره کمانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدعلی رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مراد قشقائی نژاد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مریم دهقانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


نشاط نخجوانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عصمت زارع بنادکوک

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


حسنعلی کاعلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


مجید غفوری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


اکبرسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه رحیمی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


محمدعلی یوسف قنبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کاظم دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فاطمه دهقان منگابادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


باران مرادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


فرشاد ترکمان پری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


عرفان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۹

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی

مبلغ کل جوایز: ۳۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰

محمدعلی ضیائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


آزاده غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی پوراله وردی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


2020za

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حکیمه اسدپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سلطان اکبری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهدی حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدعبدالرحمان یزدان پرست

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


نازنین زهرا احمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فخرین بابایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


صدیقه سادات قتالی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه مطمئن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


رضا نیک رفتار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


علیرضا سهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرا امیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


قربان میرزائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بهناز پورملکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


بتول نخعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد حسین نصرالهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


محمدامیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لیلا ترابی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


حلیمه نورمحمدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


غلامرضا حسن تبار

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


مهین روشن

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


لعیا زنگی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرضاحاجی پور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


زهرااسدی خانوکی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


adell//zai

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال


a1382l

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مسابقه کتابخوانی ملت عشق

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵

اعظم کشفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


زینب غایب پناه

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مهدی یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا ریاضی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


رضا عدل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


طلوع کیارسی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مومولو یوسفی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


عباس احمدی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


علیرضاسهائی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فروغ ابوالقاسم روشنی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مسابقه کتابخوانی آبنبات هل دار

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۹/۰۱/۱۲

علی سلطان زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمدرضا شجاعی علی آبادی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

علیرضا فرنود چافی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


محمدحسن کاظمی پرکوهی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


zi98kn

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


سکینه خزاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال


m-shameh

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۳

امیرحسین شفاعی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مسابقه کتابخوانی امیر غدیر

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸

محمدامین علیخانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محمد مهدی هدایتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


م علینقی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

شهناز دانشیان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


علی اسماعیلی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


احمد علی قدیری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


حامد باغبانی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال


سیدسعید حسینی فرد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

مهنازغلام حسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۱۱/۱۰

بتول غنیمتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۰

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه موحدی راد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


مریم عامری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


فرشید خدمتلو

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


محسن غلامحسین زاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

حسین شاه محمّدی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

سینا خانزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مژگان حسن رودی اول

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی غلامحسینزاده

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


محمدرحیم باقری

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ناز گل

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مجتبی باقرپور

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ailin.b

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه قندی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هادی آقایی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


حسین آخرتی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

مومنی فر

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال


محبوبه مولوی

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 16تا 30

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 16تا 30

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 31 تا 60

جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 31 تا 60

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹