مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

gorbans972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


fatemeh2015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


maryam_ramezani72

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

gmohamadmahdi_77

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


zh1364

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


golamrezat962016

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

kh1348

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۰

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

حسین حسینی پور

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

xxx12

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی اسمعیل زاده

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zhrh_97

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

heydari_73

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


yareza

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


fatemeh_i0910

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش برتر

مسابقه هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


batool1329

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


ppp87

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

judi_abbott74

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

kkk66

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zanyar_62

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

alizarkesh

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ppp87

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی گلزار

استان :

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸

zohreh_777

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zeynab_nakhai

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


omid68

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۴/۲۴

abb_4231

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


sina_91

استان : هرمزگان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


zahra_i01

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۱۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۵

isam2015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


parisaa932015

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ah_mj1373

استان : مازندران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

mohsen

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۹

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

alireza

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


hasan1319

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ahmadiata

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

mahdis972017

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۱۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

nosratimaryam51

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


nosratihasan

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۶

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


mohaammadsadeg

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

rahimtalebi_73

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


rastegar

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۰۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


mohammad1344

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۴

reza_90

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۴

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


isam932015

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


rcbs04o_

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال