مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی شماره سه

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

فاطمه وکیلی صادقی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


بتول غنیمتی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


میرمهدی موسوی اصل

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۸۸

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱

فاطمه وکیلی صادقی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

وحیده عباسی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

حمید راستا

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


هاجر ابراهیم زاده

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

مریم رمضانی نیگجه

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


بتول شمس الدین سعید

استان : كرمان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

مبلغ کل جوایز: ۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

فاطمه خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۷

جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مالکی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مسابقه کتابخوانی اطلاعات قرآنی دو

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

فرشید خدمتلو

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


روح انگیز صمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت"

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۶

علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


امین غفوری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال


حسین زارع

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۵

رضاصادقی

استان : همدان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


کبری پایدار

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


Omid.Deymi

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۷۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مسابقه مذهبی "محبت خداست"

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۸/۰۱/۱۳

سید اصغر حسینی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی4

مسابقه اطلاعات عمومی4

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

ارش غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

زهره زینلی

استان : يزد

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


ملیحه مرتضوی

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


علی وکیلی صادقی

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


خیرالنسا کفاش

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مهساعبدالهی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


جوادحیدری

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۲

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


سید علی محبتی

استان : لرستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص)

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

روزبه ابراهیمی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


رضا جهانیان

استان : لرستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه گل شناسی

مسابقه گل شناسی

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۲/۰۶

محمدجعفر ملااحمدی

استان : اصفهان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۵

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


علی ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۰

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸۴

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مجتبی علی محمدی

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

سارا شیری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال