مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا

مبلغ کل جوایز: ۲۲۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

مجتبی علی محمدی

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

سارا شیری

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

محمدصادق ملااحمدی

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم)

مبلغ کل جوایز: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات قرآنی

مسابقه اطلاعات قرآنی

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

یداله عبداللهی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مسابقه دانستی های عمومی آبان

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

حسن

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۹

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله

مبلغ کل جوایز: ۹۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۲

فرشید منوچهر

استان : گلستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


مریم نصرتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۸

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


سجاد مازندرانی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

الهام غفوری

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8)

مهدی دارایی مطلق

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


عطاالله ملااحمدی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۴

جایزه : ۲۵۰۰۰۰۰ ریال


رومنیا پرانداخته

استان : خراسان‌جنوبي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳

جایزه : ۱۵۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی)

روح انگیز صمدی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱

جایزه : ۶۰۰۰۰۰۰ ریال


عبدالرحیم فرح بخش

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۴۰۰۰۰۰۰ ریال


محمد عربی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱

جایزه : ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۹/۲۳

پریسا علییاری

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۲

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۱۶

قربان صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۸

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


شراره مقصودی

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه عطاردی

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۸

مهدی صحرائی

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷۷

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال


مریم رمضانی نیگجه

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸

جایزه : ۱۵۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم

مبلغ کل جوایز: ۷۵۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳

محمدمهدی قیصر

استان : تهران

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶

جایزه : ۳۰۰۰۰۰ ریال


زهرا حسن پوردکان

استان : قم

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹

جایزه : ۲۵۰۰۰۰ ریال


طالب س

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۷

جایزه : ۲۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اسماعیل خدمتلو (زنجانی)

استان : زنجان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

مبلغ کل جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰

حسین حسینی پور

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴

جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹

زهرا قالیبافان

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


مهدی اسمعیل زاده

استان : نامشخص

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


زهره دانشمندی

استان : فارس

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم

مبلغ کل جوایز: ۳۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

طلایه حیدری ملک میان

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۷

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


کبری حرمتی

استان : آذربايجان‌غربي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶۰

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال


فاطمه ایلاتی زاده

استان : گيلان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۲۲

جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

مسابقه هوش برتر

مسابقه هوش برتر

مبلغ کل جوایز: ۱۰۰۰۰۰ ریال

قرعه کشی: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

علیرضا برات زاده

استان : خراسان‌رضوي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۳

جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


بتول مقصودی

استان : كردستان

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۶

جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال


پویاجباری

استان : آذربايجان‌شرقي

تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۰

جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال