علیرضا برات زاده


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۵۴
رتبه در سایت : ۳۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱۶۹ از ۱۴۲۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۷۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۷ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی برای او... (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۸۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شهر اولین ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عقیله بنی هاشم (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی مواعظ - شماره 1 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی فرصت بندگی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (۴۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی باب الجواد (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - اشکال رنگی (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۴۰ %)

مسابقه تست هوش - اشتراک اشکال (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه روز مهندس (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شیخ عطار نیشابوری (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیست گفتار (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی استاد سخن (۸۰ %)

مسابقه فوتبال زندگی من (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب عاشورا مکتب انتظار و کتاب بر مدار آفتاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی معین الضعفا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۴۷ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۶۵ %)

مسابقه شناخت کبد چرب بیماری خاموش (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۹۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۸۵ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه حضرت زهرا (س) (۱۰۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی امام عشق (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی محیط زیست (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت بیماری گرمازدگی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۶۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۳۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۱۰۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۱۰۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۱۰۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۱۰۰ %)

مسابقه احتمال (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۱۰۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۹۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 1 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 2 (۱۰۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۱۰۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۲۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۱۰۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۱۰۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۱۰۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۲۰ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۵۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۵۰ %)

مسابقه معنی لغات (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۱۰۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار (۱۰۰ %)

مسابقه زمستان خواب ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۲۵ %)

مسابقه لغت شناسی (۲۵ %)

مسابقه زندگی شاعران (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۱۰۰ %)

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده ( بخش دوم تغذیه در منابع اسلامی و تغذیه در دوران بارداری) (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۱۰۰ %)

مسابقه هوش برتر (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۲۰ %)

مسابقه هوش برتر (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی دومین جشنواره ملی مهدویت (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۴۰ %)