مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها


نام هر کشوری معنای خاصی دارد


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۲۰
مجموع جوایز: ۷۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۸۸

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمد فتحی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومانارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.