مسابقه کتابخوانی معین الضعفا


فرمایشاتی از امام رضا در زمینه های علمی، بهداشتی و ...


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۵۹
مجموع جوایز: ۳۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۱.۸۸۳۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسن نصرتی ، جایزه: ۱۵۰۰۰ تومان

۲- ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۳- ، جایزه: ۵۰۰۰ تومانارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی معین الضعفا»

جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش

جایزه : ۲۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی

جایزه : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.