مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
مجموع جوایز : ۱۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۱

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

تو همان خدای نامحدودی هستی که در اندیشه ها نگنجی تاچگونگی ذات تو را درک کنند.نیایش امیرالمومنینخدایا! تو سزاوار ستایش های نیکو،و بسیار و بیشمار تو را ستودن اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویی، و اگر به تو امید ببندند، بهترین امیدی.خدایا! درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم، و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم، و زبان را در مدح نومید کنندگان، و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم. خداوندا! هر ثناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد، به تو امید بستم که مرا به سوی ذخائر رحمت و گنج های آمرزش آشنا کنی. خدایا! این بنده توست که تورا یگانه می خواند، توحید و یگانگی تو را سزاست،و جز تو کسی را سزاوار این ستایش ها نمی داند.مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - میرمهدی موسوی اصل ، جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال

۲ - محمدصادق ملااحمدی ، جایزه : ۷۰۰۰۰ ریال


#نهج البلاغه #آشنایی با نهج البلاغه #مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

ارسال نظر برای «مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۸


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی

جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی تئاتر

مسابقه اطلاعات عمومی تئاتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه شناخت بیماری ام اس

مسابقه شناخت بیماری ام اس

جایزه : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی شناسنامه گلها

مسابقه اطلاعات عمومی شناسنامه گلها

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.