مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۱.۶۶۶۷

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

اموزش احیای قلبی و ریویمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - parisaa932015 ، جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال

۲ - isam2015 ، جایزه : ۲۰۰۰۰ ریال


#احیای قلبی و ریوی پایه جامع #مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع

ارسال نظر برای «مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : مازندران
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۲۲
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۲۱۹
رتبه در سایت : ۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷۳۴ از ۱۸۸۶ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه زبان انگلیسی

مسابقه زبان انگلیسی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

 مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه ژنتیک1

مسابقه ژنتیک1

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه ژنتیک2

مسابقه ژنتیک2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.