مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۰۹/۱۵
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
امتیاز کاربران: ۲.۳۶

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را         که به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین       به علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند        چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ      به شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه علی زن        که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رامهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - armanfc77 ، جایزه : ۵۰۰۰۰ ریال


#آذری #مصرع

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۱۴۳


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: