مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۱/۱۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۳.۱۶۸۴

این مسابقه بسیار حرفه ای طراحی شده وبدون قرعه کشی  به ده نفر که بیشترین پاسخ صحیح داده باشد مبلغ 50000تومان تعلق خواهد گرفت.مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۲- مریم نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۳- عیسی محمدزاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۴- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۵- دوست کتاب ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۶- سعید برات زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۷- مریم نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۸- سمیه برات زاده ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۹- عصمت جعفرپور ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۱۰- عشق کتاب ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریالارسال نظر برای «مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۶۸


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: