مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی


این مسابقه بسیار حرفه ای طراحی شده وبدون قرعه کشی  به ده نفر که بیشترین پاسخ صحیح داده باشد مبلغ 50000تومان تعلق خواهد گرفت.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۷۶
مجموع جوایز: ۵۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱۰
نتیجه ارزیابی: ۳.۱۶۸۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۲- سلمان شرفلو ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۳- عیسی محمدزاده ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۴- حسن نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۵- عباس نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۶- سمانه احمدی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۷- مریم نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۸- سمیه برات زاده ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۹- عصمت جعفرپور ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۱۰- مریم نصرتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومانارسال نظر برای «مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.