مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه


سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درمانده اند.پس خداوند سبحان مردم را به وسیله پیامبر اکرم از گمراهی نجات داد و هدایت کرد، و از جهالت رهایی بخشید.در شرایطی قرار دارم که اگر سخن بگویم، می گویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم می گویند: از مرگ ترسید!! هرگز!کتاب نهج البلاغه  ترجمه محمد دشتی


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۷۳
مجموع جوایز: ۲۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا برات زاده ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- علیرضا برات زاده ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه #مسابقه شناخت بیشتر نهج البلاغه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

مسابقه دانستی های عمومی فروردین ماه96

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۳ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه 2

مسابقه 2

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

مسابقه دانستنی ها عمومی فروردین 95

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه a

مسابقه a

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۱۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.