مسابقه زبان انگلیسی


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
نتیجه ارزیابی: ۱.۴

انگلیسی رو بهتر یاد بگیریمیادگیری زبان دوم کمک شایانی به تقویت حافظه میکنهمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- یونس بابائی بندارتی، جایزه: ۴۰۰۰۰ ریال


#مسابقه زبان انگلیسی

ارسال نظر برای «مسابقه زبان انگلیسی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه آموزشی برنامه  Access

مسابقه آموزشی برنامه Access

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه طراحی گرافیک

مسابقه طراحی گرافیک

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آشنایی با Auto cad

مسابقه آشنایی با Auto cad

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

 مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.