مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
مهلت شرکت : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶
مجموع جوایز : ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۱

مسابقه اطلاعات علمی  و تخصصی طیف سنجی

مسابقه اطلاعات علمی  و تخصصی طیف سنجیمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - isam932015 ، جایزه : ۳۰۰۰۰ ریال

۲ - somayeh990 ، جایزه : ۱۰۰۰۰ ریال


#طیف سنجی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : كرمان
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱۲
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۹۴
رتبه در سایت : ۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶۵ از ۸۱۲ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: