مسابقه ژنتیک2


اشنایی با علم ژنتیک2


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مجموع جوایز: ۴۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۳۳۳۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- محمدرضا برات زاده، جایزه: ۲۰۰۰ تومان

۲- عیسی محمدزاده، جایزه: ۲۰۰۰ تومان


#علم ژنتیک2

ارسال نظر برای «مسابقه ژنتیک2»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه زبان انگلیسی

مسابقه زبان انگلیسی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آموزشی برنامه  Access

مسابقه آموزشی برنامه Access

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه طراحی گرافیک

مسابقه طراحی گرافیک

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه آشنایی با Auto cad

مسابقه آشنایی با Auto cad

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.