مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان


کاربران علاقمند به فوتبال می توانند برنده این جایره در مسابقه لقب تیم ها شوند


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶۰
مجموع جوایز: ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۴۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- atam82 ، جایزه: ۱۰۰۰۰ تومان

۲- محمدرضا برات زاده ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.