مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان


برای شرکت در قرعه کشی بایستی به هر 5 سؤال پاسخ صحیح داده شود.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۶۹
مجموع جوایز: ۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۷۳۸۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- mohsen ، جایزه: ۴۰۰۰ تومان


#مقررات ملی ساختمان

ارسال نظر برای «مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تعالیم قرآنی

مسابقه تعالیم قرآنی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.