سمیه برات زاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۵
رتبه در سایت : ۳۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰۸۲ از ۱۳۰۹ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۹۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۹۳ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلزله و آشنایی با آن (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بانوی آفتاب (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی برای او... (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی عاشورا مکتب انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شهر اولین ها (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۳۵ %)

مسابقه کتابخوانی خانواده (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی عقیله بنی هاشم (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - اشکال رنگی (۸۷ %)

مسابقه اطلاعات عمومی زندگی نامه ابوسعیدابوالخیر (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - اشتراک اشکال (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات پزشکی شناخت بیماری HIV چیست؟ (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شیخ عطار نیشابوری (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی واقعه کربلا (بخش دوم) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیاط کوچولو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رئیس مذهب شیعه (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی علائم راهنمایی و رانندگی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چرا کشورها شکست می خورند (۸۶ %)

مسابقه شناخت کبد چرب بیماری خاموش (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت شهیدان شاخص (۱۰۰ %)

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۹۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۱۰۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۱۰۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم پهلوان بی مزار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی والیبال (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی پروانه ها (۹۴ %)

مسابقه اطلاعات عمومی تاریخچه پول (۸۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۱۰۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۹۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۱۰۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۱۰۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 1 (۱۰۰ %)

مسابقه عمران 2 (۱۰۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 1 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۱۰۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار اتوکد - 1 (۱۰۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۱۰۰ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۸۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۰۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد3 (۱۰۰ %)

مسابقه احتمال (۱۰۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک1 (۱۰۰ %)

مسابقه ژنتیک2 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی دو (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی سه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۳۳ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده ( بخش دوم تغذیه در منابع اسلامی و تغذیه در دوران بارداری) (۶۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات 2 (۱۰۰ %)

مسابقه معنی لغات (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین10 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین11 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین12 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۹۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۴۰ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان در قرآن (۸۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت حشره سیاستمدار (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۴۰ %)

مسابقه زمستان خواب ها (۵۰ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۲۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۱۰۰ %)

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران (۱۰۰ %)

مسابقه همسر دوست داشتنی (۸۸ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۶۱ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش پنجم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان ظهور (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت مناطق تاریخی گردشگری ایران (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب در جستجوی زمان از دست‌رفته (۷۰ %)

مسابقه سرعتی ماینس ماینس (۱۰۰ %)

مسابقه سرعتی بازی با اعداد (۷۵ %)

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی (۱۸ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی 2 (۶۶ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی 3 (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی عجایب هفت گانه (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی در آغوش خدا (۸۷ %)

مسابقه آشنایی با اوتیسم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۱۰۰ %)

مسابقه بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۶ %)